Bảng Giá Buzz Sub


KHÁCH


150.000 VNĐThêm Tối Đa 1.000 Sub


Tổng Số 1000 Sub


Đơn Giá : 150 VNĐ / 1 Sub


CTV


1.300.000 VNĐThêm Tối Đa 10.000 Sub


Tổng Số 10.000 Sub


Đơn Giá : 130 VNĐ / 1 Sub


ĐẠI LÝ VIP


6.000.000 VNĐThêm Tối Đa 50.000 Sub


Tổng Số 50.000 Sub


Đơn Giá : 120 VNĐ / 1 Sub


ĐẠI LÝ PRO


10.000.000 VNĐThêm Tối Đa 100.000 Sub


Tổng Số 100.000 Sub


Đơn Giá : 100 VNĐ / 1 Sub


ĐẠI LÝ PRO MAX


16.000.000 VNĐThêm Tối Đa 200.000 Sub


Tổng Số 200.000 Sub


Đơn Giá : 80 VNĐ / 1 Sub