Bảng Giá Vip Like


KHÁCH


70.000 VNĐThêm Tối Đa 1 UID


Max 150 Like / 1 Post


Tối Đa 5 Post / 1 Ngày


Đơn Giá : 70.000 VNĐ / 1 UID


Hạn Sử Dụng : 7 Ngày
CTV


300.000 VNĐThêm Tối Đa 5 UID


Max 150 Like / 1 Post


Tối Đa 5 Post / 1 Ngày


Đơn Giá : 60.000 VNĐ / 1 UID


Hạn Sử Dụng : 7 Ngày
ĐẠI LÝ VIP


2.500.000 VNĐThêm Tối Đa 50 UID


Max 150 Like / 1 Post


Tối Đa 5 Post / 1 Ngày


Đơn Giá : 50.000 VNĐ / 1 UID


Hạn Sử Dụng : 7 Ngày
ĐẠI LÝ PRO


4.000.000 VNĐThêm Tối Đa 100 UID


Max 150 Like / 1 Post


Tối Đa 5 Post / 1 Ngày


Đơn Giá : 40.000 VNĐ / 1 UID


Hạn Sử Dụng : 7 Ngày