Bảng Giá Buzz Like


KHÁCH


50.000 VNĐThêm Tối Đa 1000 Like


Tổng Số 1000 like


Đơn Giá : 50 VNĐ / 1 like


CTV


450.000 VNĐThêm Tối Đa 10.000 Like


Tổng Số 10.000 like


Đơn Giá : 45 VNĐ / 1 like


ĐẠI LÝ VIP


1.250.000 VNĐThêm Tối Đa 50.000 like


Tổng Số 50.000 like


Đơn Giá : 40 VNĐ / 1 UID


ĐẠI LÝ PRO


3.500.000 VNĐThêm Tối Đa 100.000 Like


Tổng Số 100.000 Like


Đơn Giá : 35 / 1 Like