Bảng Giá Vip Cmt


KHÁCH


500 VNĐThêm Tối Đa 1 Uid


Max 20 Cmt / Post


Tối Đa 5 Post / Ngày


Đơn Giá : 500 VNĐ / 1 UID
CTV


4500 VNĐThêm Tối Đa 10 Uid


Max 20 Cmt / Post


Tối Đa 5 Post / Ngày


Đơn Giá : 450 VNĐ / 1 UID
ĐẠI LÝ VIP


20.000 VNĐThêm Tối Đa 50 Uid


Max 20 Cmt / Post


Tối Đa 5 Post / Ngày


Đơn Giá : 400 VNĐ / 1 UID
ĐẠI LÝ PRO


35.000 VNĐThêm Tối Đa 100 Uid


Max 20 Cmt / Post


Tối Đa 5 Post / Ngày


Đơn Giá : 350 VNĐ / 1 UID